Shaping Rotterdam’s Urban Scene: Jouw Gedachten en Ideeën

Tijdens de Roffa Meeting op 21 augustus stroomden inspiratie en ideeën rijkelijk, terwijl de gemeente Rotterdam en diverse urban organisaties samenkwamen om Rotterdam’s urban scene een krachtige boost te geven.

Gehost in de unieke omgeving van de Koepels, wierp deze bijeenkomst licht op vijf cruciale thema’s die de toekomst van de urban scene bepalen.

Meer Support: Een diepgaande dialoog over het vergroten van financiële ondersteuning en het benutten van kansen via budgetuitbreiding.

Collectieve Kracht: Verkenning van strategieën om de gemeenschap te versterken door samenwerking en gecoördineerde inzet.

Ideale Plekken: Evaluatie van geschikte binnen- en buitenlocaties om de reikwijdte en diversiteit van activiteiten te vergroten.

Samen op het Podium: Onderzoek naar gezamenlijke evenementen als middel om successen te delen, synergie te bevorderen en bekendheid te vergroten.

Openhartige Gesprekken: Een eerlijke analyse van de bredere impact van de urban scene op dagelijks leven, sport en talentontwikkeling.

De brainstormsessies brachten waardevolle inzichten voort, die zullen worden opgenomen in de urban beleidsnota. De dag werd smaakvol afgesloten met een heerlijk diner verzorgd door @joanymuskiet (moet vermeld worden)

Welk van deze vijf thema’s raakt volgens jou de kern van de toekomst van de urban scene in Rotterdam en waar zie jij kansen? We horen graag jouw mening!