Situeren zich als de ultieme testomgeving voor alternatieve kunstproductie, experimentele levensvormen en niet- academische kennisontwikkeling. In wezen is Worm een netwerkorganisatie op het snijvlak van cultuur en kunsten. Gevoed door de interesse in de inspirerende, mooie, urgente, vitale, rauwe, weerbarstige en/of maffe shit waar onze medemens mee op de proppen komt. De chaos die hiermee gepaard gaat wordt door Worm absoluut niet als een probleem. In tegenstelling gebruiken hun deze chaos juist als source waaruit zij hen energie voor de velen acties uit halen.

Met een aanbod van betaalbare voorzieningen en een netwerk van lokale, nationale en internationale geestverwanten, ondersteunen hun eigenzinnige, onafhankelijke en onder- gerepresenteerde mensen in hun behoefte om te creëren en te presenteren. Met een inclusieve, horizontale en fluïde werkwijze waarmee Worm ter werk gaat hebben ze aandacht voor culturele, artistieke, maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkelingen.